Designed and built with care, filled with creative elements

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu

Telefon +40369101202

Top
Image Alt

Documente actuale (Fizică)

Fizică

 1. Structura anului școlar 2023-2024 pentru jud. Sibiu
 2. Recomandări privind parcurgerea programelor școlare la clasa a XI-a:
 3. Fizică – Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a în anul școlar 2023-2024. Format WORD aici.
 4. Fizică – Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a XI-a în anul școlar 2023-2024. pentru învățământ liceal tehnologic special; pentru învățământ profesional special.
 5. Planuri – cadru în vigoare 2023-2024 (https://rocnee.eu/index.php/dcee-oriz/curriculum-oriz/planuri-cadru-actuale )
 6. Programe școlare în vigoare 2023-2024 (https://rocnee.eu/index.php/dcee-oriz/curriculum-oriz/programe-scolare-front/programe-scolare-in-vigoare )
 7. Fizica – Clasele VI-VIII 
 8. Fizica – Clasele a IX-a, a X-aa XI-a, a XII -a
 9. Științe – Clasele a XI-aa XII-a
 10. Bacalaureat 2023 – programele pentru bacalaureat conform OME nr.6156/31.08.2023:
 11. Fizică – anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.610/2012 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2013.
 12. Manuale școlare valabile în anul școlar 2022-2023 (https://www.edu.ro/manuale-scolare ). Manuale școlare digitale: https://www.manuale.edu.ro/